Gündemde hayvan ithalatı var.
2024 yılında 600 bin adet besilik hayvan ithalatı yapılacakmış. Besilik hayvan, belirli yaş aralıgında ithal edilip yurtiçinde ortalama bir yıl beslenerek et ihtiyacı için kesilen hayvanlar.
Esas olan hayvan sayısını artırabilmek, işletmelerde dogumlar ile sürekliliği saglamak. Konuştuğumuz konu; besilik hayvanları devlet mi ithal edecek, özel sektöre seçme hakkı verilecek mi?
Besilik ithalatı, bir süre beslenip kesilen hayvanları ifade eder. Sürü çoğaltmaz, kesip et ihtiyacınızı karşılarsınız. Yani günü kurtarmak için hayvan ithal etmek geçici serum tedavisidir.

Sonuç olarak özetle, sorunun ilk başlangıcı, aile işletmelerini iktisadi ölçege kavuşturamadık esas olan kırsal odaklı yeni bir hayvancılık modeli uygulayabilmektir. Hayvan sayısını aile işletmeleri odaklı çogaltabilmektir. Üretim maliyetini hayvancılıgın iktisadına uygun yöntemlerle düşürebilmek, krizlere dayanıklı, kur şoklarından ari hale getirebilmektir.

Hayvancılık ile ilgili problemleri çözmek için en önemli sorun köylerin boşalması.. Gençlerin şehire göçü... asgari ücret olsun şehirde işi olsun mantığı çok hâkim.. Artık Afgan göçmenler köylerden şehirlere akın ediyorlar.
Yani Afganlı çoban yok, şehirli Afgan var..

Editör: Özgür CAN