Karaman İl Su Kurulu Toplantısı İklim Değişikliği ve Su Sorunlarını Ele Aldı

Karaman İl Su Kurulu, Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Türkiye ve dünyanın en ciddi sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede su kullanımının ve suyla ilgili sektörel sorunların değerlendirilmesi ön plandaydı.

Vali Sarıibrahim, açılış konuşmasında, su sorunlarının artık bölgesel ve küresel boyutta ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Su kısıtı yaşayan 11 il arasında yer alan Karaman'ın, yerel yönetimler, merkezi yönetim ve bölgesel yönetimlerle işbirliği içinde hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan ve Daire Başkanı Altınkaya Çavuş'un da katılımıyla su yönetimi ve stratejileri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Özellikle, havza ölçekli yönetim planları, içme-kullanma suyu havzası koruma planları, içme suyu arıtma tesislerinin durumu, su kalitesi ve insan sağlığı gibi konular ele alındı.

Vali Yardımcısı Fatih Baysal, Ermenek Fatih Erdoğan, Kazımkarabekir Kaymakamı Salih Kaya, Ayrancı Alptekin Ünlü, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan ve diğer ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla geniş bir kapsamda gerçekleşen toplantı, görüş alışverişi ve gelecek adımların belirlenmesiyle sona erdi.

Karaman İl Su Kurulu, suyun etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için çeşitli alanlarda işbirliği ve eylem planları oluşturmayı hedefliyor. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin, kamu kurumlarının ve sivil toplumun da katkılarıyla su kaynaklarının korunması ve etkin kullanımı için çalışmalarını sürdüreceği belirtiliyor.

Editör: Özgür CAN