Sudurağı Beldemizde, 22 Ağustos 2023 tarihinde bir şirket tarafından başlatılan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci sonlandırılarak iptal edilmesini, bölge çiftçilerimiz ve tarımı açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

Aynı şirket tarafından Karaman merkez ilçe Pirireis Mahallesi 918 Ada 46 Parsel’de bulunan yaklaşık 6 milyon metrekarelik mera arazisi için ÇED sürecinin başlatılması ve mera vasfının değiştirilmesi düşünülen GES Projesinin iptal edilmesi için geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptık. Karaman’ın “Çukurova”sı olarak bilinen ve 1. sınıf sulu tarım yapılan marjinal olmayan bölgelerimizde, mera arazilerinin korunması için Karaman Ziraat Odası olarak konunun takipçisi olmaya devam ediyoruz. Siz değerli üreticilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Son yıllarda ülkemizde yaşanan büyük ve küçükbaş hayvan işletmelerinin kapanması sonucu başlayan kriz ve ithalata yönelme, et ve süt piyasalarında afaki fiyat artışlarına neden oldu. Bu durumun önüne geçilmesi için hayvancılık projelerinin hayata geçirilmesi ve meralarımızın ıslah edilerek amacına uygun kullanımı büyük önem taşımaktadır.

Özetle, ülkemizin enerji ve mermer yatırımlarına karşı değiliz. Ülkemize katkı sağlayacak her türlü yatırımı destekliyoruz. Ancak, tarım arazilerinin ortasında bu projelerin hayata geçirilmesine karşıyız. 1. sınıf tarım arazilerine marjinal olmayan bir vesile ile marjinal raporu alınmış ve mera vasfı taşıyan arazilerimize GES projesi kurulmasına karşıyız.

Bu cevabı olmayan sorularla dolu GES projeleri ile mücadele etmeye, bölge tarımının geleceğini korumak için Karaman Ziraat Odası olarak çiftçimizin sendikası olarak var gücümüzle devam edeceğiz.

Editör: Özgür CAN