gençlerin odakta olduğu yönetim anlayışıyla ve üreteceğimiz projelerle önümüzdeki yüz yılı Türkiye yüzyılı yapacağız. TEKNOFEST ruhu ile gençlerimizle birlikte bütün süreçlerimizi yürüteceğiz. Karaman’da, gençlik çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarımıza ve sayısı 100’ün üzerinde olan amatör spor kulüplerimize, başta maddi olmak üzere her anlamda verilen destekler daha da arttırılarak SAĞLAM bir irade ile eğitim, gençlik ve spor alanlarında büyük bir mesafe kat edeceğiz.
Karaman ilimize yönelik gençlik ve spora ilişkin AK Parti döneminde 1 milyar 868 milyon TL yatırım yaptık. İlgili bakanlık ve genel müdürlüklerimizle şehrimiz arasında SAĞLAM bir köprü kurup bu kazanımları kat ve kat artıracağız. Karaman ilinde 2002 yılında yurt kapasitesi 1028 iken 2022 yılında 8 kattan fazla artırarak bu kapasiteyi 8766’a çıkarttık. Karaman’da üniversite öğrencilerimizin barınma talepleri yüzde yüz oranında karşıladık.  Karamanımızda 2 gençlik merkezinde 25.358 üye gönüllü olarak faaliyetlerde bulunmaktadır. Karaman ilimize yeni stadyum kazandırdık. Çok yakın bir zamanda stadyumumuz hizmete açılarak, Karamanımızın sportif faaliyet alanlarına önemli bir katkı sağlayacaktır ve şehrin vizyonuna değer katacaktır. Karaman ilimize yönelik eğitim alanında önemli projeleri hayata geçirdik. Kalabalık derslik dönemini bitirerek, AK Parti iktidarımız döneminde derslik sayısını iki katına çıkardık ve derslik başına düşen öğrenci sayısını 15’e düşürdük. Bununla birlikte, teknoloji ve bilişim odaklı çalışmalara önem vererek, Milli Eğitimde önemli başarılara fırsat sağladık. Tüm bu yaptıklarımız yeni yapacaklarımızın teminatıdır. AK Partimizin seçim
beyannamelerini de dikkate alarak, Karamanımız için eğitim, gençlik ve spor hizmetlerine yönelik yeni dönemde yapmayı düşündüğümüz planlarımız:  Mesleki eğitim ve meslek kazandırma en önemli gündem maddelerimizden birisi olacaktır. Mesleki eğitim merkezlerinde çırak ve kalfa sayısını artıracak yöntemleri geliştireceğiz. Bu konuda Üniversitemiz, Milli Eğitim ve Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, projeler üreteceğiz.  Üniversitemiz başta olmak üzere, eğitim kurumlarımızda patent, faydalı model, marka ve tasarım tescil sayısını artırma yönünde desteklerimizi sürdüreceğiz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitemizin, rekabet gücünü artırmak amacıyla üniversitemizi teşvik edeceğiz ve destekleyeceğiz. Bu şekilde girişimci ve yenlikçi üniversite endeksinde üniversitemizin daha üst sıralara çıkması için destekte
bulunacağız.  Bu noktada, Karamanımızın girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarak, teknoloji odaklı üretime öncelenerek, girişimci ve yenilikçi şehirler içerisinde ön plana çıkaracağız.  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitemizin, uluslararası öğrenci sayısının 5000’e
çıkması için destek vereceğiz, Türkiye’de en çok tercih edilen üniversiteler arasına girmesini sağlayacak çalışmalara katkı yapacağız. 

 Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.
 Üniversiteli gençlerimize "Gençlik Kartı" uygulaması başlatacağız. Bu kartla gençlerimize kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanma imkânı getireceğiz.
 Karaman’da öğrencilerimizin, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yararlanacağı şehir tiyatrosu kurulması için girişimde bulunacağız. Bu kapsamda, tiyatro başta olmak üzere, sanatsal ve kültürel faaliyetleri destekleyeceğiz.
 Gençlerimize sanatı sevdirecek ve onların sanatsal üretimin bir parçası olmasını sağlayacak destekleri aktif bir şekilde uygulayacağız. Gençlerimize yeni kurulacak kültür evleriyle sanat dalarında profesyonel eğitim alma imkânlarını tanıyacağız.
 Karaman ilimizde gençlerimiz ve öğrencilerimizin etkin bir şekilde yararlanacağı,önce yaptığımız KMÜ içindeki kütüphaneye ilaveten, şehir merkezinde büyük bir şehir kütüphanesi kuracağız.
 Genç girişimcilerimiz için, Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB) kuracağız. Kuracağımız tüm TARGİB’lerde; iş geliştirme, muhasebe ve finansman, insan kaynakları, bilişim ve hukuk gibi alanlarda teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sunacak şekilde tüm giderlerini karşılayacağımız bir merkez oluşturacağız.
 Bu kapsamda, tarım şehri olan Karamanımızın da Tarım Girişimcilik Bölgesi (TARGİB) olması için girişimde bulunacağız. Genç girişimcileri destekleyeceğiz. Genç yeteneklerimize farklı alanlara yönlendirerek nitelikli uzman olarak yetiştireceğiz.
 Kendi işini kuran genç girişimcilerimize faizsiz kredi desteği sunacağız. Siyasete gençlerin bakış açısının daha fazla damga vurmasını sağlayacak, gençlerimize siyasette daha fazla alan açacağız. Gençlerimize esnek çalışma koşulları sunacağız.
 Dünyadaki iyi uygulama örneklerinden hareketle, Karaman ilinde gençlik politikalarını şekillendirecek, bu konuda kardeş şehir uygulamalarını genişleterek,Karamanımızın kardeş şehir sayısını artıracağız. Proje bazlı çalışmalarla, farklı
ülkelerde gençleri Karamanımızda misafir ederek, şehrimizin tanıtımı noktasında çalışmalar yapacağız.
 Karamanlı hemşerilerimiz, gönül coğrafyamız başta olmak üzere, dünyanın birçok yerinde yaşamaktadır. Ülkemizin gönül coğrafyasının büyüklüğünü ve köklü tarihimizin bizlere yüklediği misyonu gençlerimizin daha iyi anlaması ve
içselleştirmesi adına Yurtdışı Kültür Gezilerini organize edeceğiz. Ülkemizde yaşayan gençlerle yurt dışında hayatını sürdüren akrabalarımız arasındaki irtibatı artıracak programlar uygulamaya koyacağız.
Karaman ilimizde gençlere yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını proje bazlı çalışmalarla destekleyeceğiz. Gençlerin yerel karar alma mekanizmalarına aktif katılımını sağlayacağız. Bu noktada üniversite öğrenci toplulukları, gençlik sivil toplum
kuruluşları ve kent konseyi bünyesinde oluşturulan gençlik meclisleri köprü vazifesi görecek. Katılımcı yönetim ve yönetişim ekseninde gençlerle birlikte ortak aklı devreye sokarak gençleri önceleyen politikaları hayata geçireceğiz.
Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, eğitimden spora her alanda, TEKNOFEST ruhu ile en üst düzeyde yetiştirmek için gereken altyapıyı önemli ölçüde tamamladık ve gençlerimizle birlikte yeni projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gençlerimiz ile
Türkiye Yüzyılı’nı istikbale dönüştüreceğiz. “Türkiye Yüzyılı”, Gençlerin Yüzyılı olacaktır. Türkiye’nin yüzyılı hedefleri doğrultusunda SAĞLAM adımlarla ilerliyoruz. “Haydi Karaman”, “Haydi Gençler” diyor sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 
 

Editör: TE Bilişim