Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilecek.
Yeni Evlenen Gençlere Destek
TBMM Genel Kurulu'nda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun kapsamında, yeni evlenen gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sağlanacak. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz olarak verilecek ve geri ödemesi 4 yıla yayılacak.

Fonun Oluşturulması ve Uygulanacak Politikalar
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak. Başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecek. Kredi miktarı her yıl artırılacak. Uygulama öncelikle deprem bölgesinde başlayacak ve daha sonra Türkiye genelinde genişleyecek.

Yönetim Kurulu ve Fonun Kaynakları
Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında olacak. Fonun kaynakları, devlet hisseleri, maden gelirleri, geri ödemeler, bağışlar ve diğer gelirlerden oluşacak.

Fonun Faaliyetleri ve Vergi Avantajları
Fon, belirli vergi avantajlarından yararlanacak. Ayrıca damga vergisi ve harçlardan muaf olacak. Yürütme yetkilileri tarafından belirlenecek kurallar dahilinde, fonun gevşekliği sağlanacak.

Kaynak Aktarımları ve Kamuoyu Paylaşımı
Fonun amaçları doğrultusunda onaylanan projeler için, harcama programı çerçevesinde kaynak aktarımları yapılacak. Mali veriler kamuoyu ile belirli aralıklarla paylaşılacak. Bu durum, fonun şeffaflığını artıracak.

Yönetmelikle Belirlenecek Hususlar
Fonun çalışma esasları ile ilgili kurallar, fonun kaynakları ve harcamaları, kaynak aktarımlarına ilişkin kurallar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Editör: Özgür CAN