Konuyla ilgili Karmaan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram bu konuda şöyle açıklama yaptı;

Karaman ve Konya Ovası Sulama Projesi'nin tamamlanamaması ve su sorununun devam etmesi konusu uzun yıllardır gündemde olan ve çözüm bekleyen bir mesele. Bu projenin tamamlanamaması ve sulama suyunun beklenen düzeyde sağlanamaması, bölgedeki tarımın ve çiftçilerin önündeki en büyük engellerden biri haline gelmiştir.

Şanlıurfa ve Mardin'in sulama projelerindeki başarılı uygulamaları, Karaman ve Konya gibi tarıma dayalı ekonomisi olan bölgelerdeki su sorununu daha da ön plana çıkarmaktadır. Özellikle Hotamış göletine suyun gelmemesi ve sulama projelerinin tamamlanamaması, tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir.

Karaman ve Konya Ovası'nın sulama projelerinin tamamlanması, bölgenin tarımsal potansiyelini artırarak ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu nedenle, proje için harcanan kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, sulama alt yapısının hızla tamamlanması ve suyun bölgeye ulaştırılması büyük önem taşımaktadır.

Su sorununun çözümü için bölge halkının ve yerel yöneticilerin yanı sıra ilgili bakanlık ve kurumların da aktif rol alması gerekmektedir. Bu konuda yapılan girişimlerin artırılması, hükümetin dikkatini çekerek çözüm sürecinin hızlandırılması önemlidir. Ayrıca, çiftçi temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin de aktif olarak bu sürece dahil edilmesi, sorunun çözümüne yönelik daha etkili adımların atılmasına yardımcı olabilir.

Sulama projelerinin tamamlanması ve suyun bölgeye ulaştırılması, tarımsal üretimin artması ve bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle, su sorununun çözümü için herkesin elini taşın altına koyması ve soruna acil bir şekilde çözüm bulunması gerekmektedir.

Editör: Özgür CAN