Karaman  Sudurağı Kasabası ve Ayrancı İlçesi'nde bulunan mevsimsel faaliyet gösteren süt işletmelerine yapılan ziyaretler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından işletme modernizasyonunu desteklemeyi, süt fiyatlarını ve süt kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Bu ziyaretlerde, Ayrancı İlçe Müdürü Alp Oğuz, Gıda ve Yem Şube Müdürü Fatih Ayaz ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü'nden Veteriner Hekim M. Fikri Boyacıoğlu gibi yetkililer, sektör çalışanları ve işletme sahipleriyle bir araya gelmiştir.

Ziyaretlerin ana hedefi, sektördeki güncel ihtiyaçları belirlemek ve işletmelerin teknolojik altyapısını güncellemek suretiyle süt üretiminde kaliteyi artırmaktır. Bu kapsamda, işletme modernizasyonu için yapılabilecek destekler, süt fiyatlarındaki dengesizliklerin çözümü, süt kalitesinin iyileştirilmesi için alınabilecek önlemler gibi konular üzerinde durulmuştur.

Bu ziyaretlerin sonucunda elde edilen bilgiler, sektördeki iyileştirme ve gelişim çalışmalarına rehberlik etmek amacıyla kullanılacaktır. Böylece, süt işletmelerinin verimliliği artırılarak hem üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi hem de süt ve süt ürünlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu tür destek ve ziyaretler, tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmak adına önemli adımlardır.

Editör: Özgür CAN