El birliğiyle daha çok üretmek için
çalışmalar yapılarak tabanın sesini dinleyerek Karaman ve Konya tarımının devamı için dış havzalardan sular getirilmesi ve tarım reformlarının hızlandırılması gerekiyor. Hükümetimiz seçim öncesinde bunun sinyalini verdi. Seçim sonrasında da harekete geçilmesini bekliyoruz.

Artık önümüzde uzun süredir beklenen seçimsiz 4 yıllık bir dönem var bu dönemi, şehrimizi ve ülkemizi ileriye taşıyacak, uzun vadeyi hedefleyen yapısal tarımsal reform adımlarıyla değerlendirmeliyiz. Yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi sonrası zor durumda olan üreticilerimizin rahatlatılması ve hızla tarımı bütüncül bir bakış açısı ile ele alıp sorunların çözülmesi gerekmektedir.

Tarımsal üretim teşvik sistemine kadar tüm yapının yeniden ele alınması, bakanlığın havza bazlı destek çalışmalarının hızla sonuçlandırması ve ACİL ! dış havzalardan su gelmesi için seferberlik ilan edilmesi gerekmektedir..

Ülkemiz son yıllarda çalkantılı bir süreçten geçti. Bu süreç üreticilerimizi de olumsuz etkiledi. Çiftçi artık önünün görmek istiyor. Beklentilerimiz var.
Özellikle Karaman için hayati önem taşıyan Gödet barajımızın kapalı şebeke sulama sistemine geçmesi gerekiyor. Gübre, mazot, ilaç gibi girdi maliyetleri başta olmak üzere uzun vadeli tarım politikalarının yeniden gözden geçirilmesi lazım. Çiftçilerimiz arasında ülkemiz tarım politikaları ile ilgili memnuniyetsizlik hakim. Yaklaşık 90 milyar liralık sübvansiyon var ama üreticilerimizde bunun karşılığı yok. Bir yerde hata yapılıyor düşüncesindeyim.
Üretime yönelik çalışmalar yapılarak tabanın sesini dinleyerek yeni tarım politikaları oluşturulması, tarım reformların hızlandırılması gerekiyor.
Hükümetimiz genel seçim öncesinde bunun sinyalini verdi.
Artık yerel seçim sonrasında harekete geçilmesini bekliyoruz. Tarımda Ülkemizin ve Karaman'ımızın çok daha iyi yerlere gelmesi için hepimize görev düşmektedir. Karaman’ın tüm dinamiklerinin de önümüzdeki süreçte bu bilinçle, güç birliği içinde harekete geçerek çalışmalar yapılması sulama projelerinin hızlandırılması hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak özetle, artık Karaman ekonomisinin tek gerçeği olan tarımsal üretimin devamı için su sorununu çözmek için başta siyasiler olmak üzere herkes seferber olması gerekmektedir.

Editör: Özgür CAN