Karaman’da Eğilmez Köyü sınırları içinde 5 adet sondaj kuyusu açılarak jeotermal kaynak aranacak. 

Karaman İli, Merkez İlçesi, Eğilmez Köyü, 2021-J5 (ER:3415367) ruhsat numaralı sahada Karaman İl Özel İdaresi tarafından jeotermal kaynak arama ve çıkartılması faaliyeti planlanıyor. Projenin değerinin 3 milyon lirayı aşması bekleniyor. 

Yapılacak jeotermal kaynak arama sondaj çalışmalarında döner (rotary) sondaj yöntemi kullanılacak. Proje kapsamında açılacak kuyulardan 4 adedi jeotermal, 1 adedi de reenjeksiyon kuyusu olacak. 

Kuyu tamamlandığında kuyu testleri olumsuzsa kuyunun ağzı çimentolanarak kapatılacak ve dışarıya herhangi bir akışkan çıkışı olmasına müsaade edilmeyecek.

Kuyu testleri olumlu ise sondaj ağzı vana ile kapatılarak kontrol altına alınacak ve yine dışarıya herhangi bir akışkan çıkışı olmasına müsaade edilmeyecek. Sondaj çalışmaları ardından yapılacak testlere göre kullanım alanı belirlenecek.

Editör: Özgür CAN