Karaman üvey evlat ” diyen Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, “Konya ile aynı iklim ve bitkisel üretim desenleri üretimi yapan Karaman’da kenevir ekimi yapılması için yasal izin verilmesini istiyoruz” dedi

“Kenevir’in Karaman için çok iyi bir alternatif üretim bitkisi olduğunu geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmalar ve açıklamalar ile ifade ettik” diyen Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Konya’da kenevir ekimine izin veren Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde Bakan Prof. Dr. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye sitem etti. “Karaman üvey evlat mı” diyen Başkan Bayram, “Konya ile aynı iklim ve bitkisel üretim desenleri üretimi yapan Karaman’da kenevir ekimi yapılması için yasal izin verilmesini istiyoruz” dedi.Başkan Bayram konuya ilişkin açıklamasında şöyle konuştu: “Tarım sektörüne büyük bir dönüşüm getirecek olan yeni yönetmelik planlaması kapsamında suyu az tüketen ürün olarak Karaman’da alternatif ürün deseni kapsamında kenevir yetiştiriciliğinin yapılabileceğini sürekli yetkililerle yaptığımız toplantılarda ifade ettik. 

Kenevir bu yönüyle de tahıllar ve şeker pancarı gibi birçok tarım ürünüyle de ekim nöbeti sistemine (münavebeli) ekim nöbetine girebilir. Ayrıca son yıllarda bölgemizde yaşanan kuraklıklar su sıkıntısından dolayı çiftçimizin cebine gelir kaynağı olarak alternatif bir bitki olarak olarak keneviri ürün deseni olarak belirttik. 
Kenevir bitkisinin ülkemizde üretimine ilişkin karar, birçok sektörü ilgilendirmesinin yanı sıra tarımsal politikaları yeniden şekillendiriyor.
Bölgemizde yaşanan kuraklık ve su sıkıntıları da dikkate alınarak kenevirin özel yetiştirilebileceği bölgelere Karaman dahil edilmelidir.
Çiftçilerimize de bu noktada tahıllardan aldıkları düşük gelirini, alternatif bir bitki olan kenevirden gelirlerini daha da yükseklere taşıyabilirler.”

KENEVİR EKİMİNE KONYA’YA İZİN VERİLDİ
Karaman’da kenevir yetiştirilmesine ilişkin bakanlıktan beklentilerini “Kenevir Yetiştiriciliği İzni” başlıklı, İlgi : 22.03.2024 tarihli ve E-21542074-105.99-13727556 sayılı yazı ile dile getiren Başkan Bayram, “Ülkemizde kenevir üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesi, kenevir sektörünün sanayi hammadde ihtiyacının karşılanması, alternatif münavebe bitkileri arasında yer alması ve KONYA İli' nin adaptasyon yönünden kenevir tarımına uygunluğu gibi hususlar göz önüne alınarak 2024 üretim yılından itibaren 29 Eylül 2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak kenevir ekim izni Bakanlık Makamının Olur'u ile uygun görülmüştür.

KARAMAN'DA KENEVİR EKİMİ İÇİN YASAL İZİN ÇALIŞMASI YAPILMALI
Tarımsal üretimde bölgemizde çiftçimize katkı sağlayacak çalışmalar yapmalı alternatif ürün olarak katma değeri yüksek bölgemize uygun ürün desenlerinden biri olan KENEVİR ekimi için Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından Konya ile tarımsal faaliyetler olarak aynı ürün desenleri üzerine bitkisel üretim yapan Karaman içinde gerekli görüşmeler yaparak gerekli yasal izinlerin alınması için çalışmalar yapılması, Çiftlerimiz adına alternatif bitki deseni olarak beklentimizdir” şeklinde konuştu

Editör: Özgür CAN