Mehmet Şimşek'in paylaştığı kamuda tasarruf paketi detaylarına göre, tasarruf yapılacak olan 8 öncelikli alanı şu şekilde sıralayabiliriz:

 1. Taşıtlar:

  • Kamu Filo Yönetim Sistemi ile etkinliğin artırılması, taşıt sayısı ve kullanımına standartlar getirilmesi,
  • 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması,
  • Mevcut kiralık taşıt sözleşmelerinin yenilenmesinin izne tabi olması,
  • İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış araçların izne tabi olması,
  • Kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması.
 2. Kamu Binaları:

  • Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması,
  • Kamu yerleşkeleri için belirlenen kişi başına m² standartlarının uygulanması,
  • Mevcut binaların analizi ve kurumlar arasında etkin kullanımı,
  • Yeni binaların kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması.
 3. Kamu İstihdamı:

  • Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması,
  • Destek personeli sayısının azaltılması,
  • Esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirilmesi,
  • Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi.
 4. Yurt Dışı Geçici Görevler:

  • Yurt dışı geçici görevlerin sınırlandırılması, görevlendirmelerin asgari seviyede tutulması,
  • Yurt dışı geçici görev harcamalarının bütçe başlangıç ödeneğini aşmaması.
 5. Enerji ve Atık Yönetimi:

  • Sokak ve cadde ışıklandırılmasında LED dönüşümün hızlandırılması,
  • Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliliğini artıran uygulamaların geliştirilmesi.
 6. Haberleşme ve İletişim Giderleri:

  • E-yazışma sistemine geçişin tamamlanması,
  • Tebligatlarda elektronik tebligat sistemlerinin kullanılması.
 7. Diğer Cari Harcamalar:

  • Temsil ve tanıtma ödeneklerinde kesinti yapılması,
  • Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç faaliyetlerin düzenlenmemesi.
 8. Kamu Yatırımları:

  • Proje Bazlı Önceliklendirme,
  • Fiziki ilerlemesi yüzde 75’in üzerinde olan yatırım projeleri,
  • Zorunlu haller dışında yeni proje kabul edilmemesi.
Editör: Özgür CAN