İl Müdürü Hatice Bulut'un, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Ümit Çağlıyan, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Yılmaz Aslandağ ve Arıcılar Birliği Başkanı Gürsel Yasan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret, elma bahçelerinde polinasyonun nasıl yapıldığını gözlemlemek ve bu yöntemi kullanan yerel üreticileri teşvik etmek adına oldukça anlamlıdır.

Elma gibi meyvelerin verimli bir şekilde yetiştirilmesi için doğal polinasyon sürecinin sağlanması gereklidir. Arılar, bu sürecin en önemli unsurlarından biridir ve çiçekler arasında tozlaşmayı sağlayarak meyve oluşumunu desteklerler. Ancak, çevresel faktörlerin etkisiyle arı populasyonları azalabilir veya polinasyon verimliliği düşebilir. Bu nedenle, çiftçiler polinasyonu desteklemek için çeşitli yöntemlere başvururlar. Örneğin, elma bahçelerinde arı kovanları yerleştirilerek arıların bahçeye çekilmesi sağlanır veya arılar doğal olarak bulundukları yerlerde topluca kullanılabilir.

Ziyaret edilen Osman Bozkır, polinasyon işleminin yanı sıra diğer modern tarım uygulamalarını da kullanarak üretimde verimliliği artırmaya çalışan örnek bir çiftçidir. Biyoteknik mücadele yöntemlerini tercih ederek kimyasal ilaçlamalardan kaçınması, çevreye ve insan sağlığına daha dost bir tarım modeline katkı sağlar. Bu yaklaşım, sürdürülebilir tarımın ve doğal ekosistemin korunmasına yönelik bir adımdır.

İl Müdürü Bulut'un ifade ettiği gibi, polinasyon işleminin yaygınlaşması için bilgilendirme toplantıları oldukça önemlidir. Bu toplantılar, çiftçilere polinasyonun önemi, nasıl gerçekleştirilebileceği, kullanılabilecek yöntemler ve bunun meyve verimliliği üzerindeki etkileri konusunda detaylı bilgiler sunacaktır. Böylece, daha fazla çiftçi polinasyonun önemini kavrayarak bu yöntemleri benimseyebilir ve uygulamaya geçirebilir. Bu da hem yerel tarımın daha verimli hale gelmesine hem de doğal ekosistemin korunmasına katkı sağlayacaktır.

Editör: Özgür CAN