Çayır Mera Şube Müdürlüğü'nün kontrolünde, Dokuzyol Köyü'nde işgal edilen mera alanlarına yönelik önemli bir faaliyet gerçekleştirildi. İlimizde Burunoba ve Hamidiye köylerinde sürdürülen Mera Islahı ve Amenajman Projeleri kapsamında, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ramazan ACAR ve Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Şaban IŞIK gibi önemli kuruluşlarla iş birliği yapıldı.

Bu iş birliği kapsamında, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik personeli ile birlikte Dokuzyol Köyü'nde mera alanlarına mera bitkileri ekimi gerçekleştirildi. Ancak bu sadece bir başlangıç değildi. Kontrolleri yapılan ve ıslah çalışmaları gerçekleştirilen alanlarla sınırlı kalmadı. Ayrıca, Mera Islahı ve Amenajman Projesi talebi olan Çoğlu ve Osmaniye köylerinde de detaylı incelemeler yapılarak, köy muhtarları ve çiftçilere gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Bu tarz projeler, sadece mera alanlarının verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda çiftçilere daha iyi bir hizmet sunmayı ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor. Böylelikle tarım sektöründe verimliliğin artması ve çiftçilerin gelir düzeyinin yükselmesi hedefleniyor. Bu çalışmalar, tarımsal üretimin kalitesini ve miktarını artırarak, bölge ekonomisine önemli katkılarda bulunmayı hedefliyor.

Editör: Özgür CAN