Karaman'da çiftçilerin sebze, meyve ve bitkisel üretimine zarar veren yaban domuzu istilası, üreticileri ciddi şekilde zor durumda bırakıyor. Ziyaret ettiğimiz köylerde, çiftçiler yaban domuzlarının artan nüfusundan ve verdikleri zarardan sürekli şikayet ediyor. Özellikle dağ köylerinde, domuz istilası sebebiyle bitkisel üretim neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Çiftçiler, nohut ekimi başta olmak üzere birçok ürünün üretimini bırakmak zorunda kaldı.

Yaban Domuzu Sayısı Hızla Artıyor

Yaban domuzları, yılda üç veya dört defa doğum yapabilen ve bir batında 20'ye yakın yavru doğurabilen korkunç bir üreme özelliğine sahip. Bu hızlı üreme hızı, bir yıl içinde bir domuzdan 480 domuza ulaşılabileceği anlamına geliyor. Devletimiz tarafından köylerde yapılan sürek avları, domuz popülasyonunu kontrol altına almakta yetersiz kalıyor. Eğer gerekli önlemler alınmazsa, yaban domuzları köylere inerek çiftçilere daha fazla zarar vermeye başlayacak.

Tehlikenin Boyutları Büyüyor

Eskiden sadece dağ köylerinde görülen yaban domuzları, artık ovadaki köylere kadar inmeye başlamış durumda. Yaban domuzları, tarlalarda ekili olan hemen hemen her şeye zarar veriyor. Bu durum, çiftçilerin gece gündüz nöbet tutmasına neden oluyor. Üreticilerimiz, gündüz tarlalarında çalışırken, gece bahçelerinde domuz nöbeti tutuyor. Sebze ve meyve bahçelerindeki ürünlerini korumak için adeta geceleri nöbet tutar hale geldiler. Domuzların zarar verdiği tarla ve bahçelerden ürün almak neredeyse imkansız hale geldi.

Av Turizmi ve Çözüm Önerileri

Karaman'ın coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizmine elverişli bir konumda olması, hem gelir elde etmek hem de yaban domuzlarından kurtulmak için bir fırsat sunuyor. Ancak, bu konuda somut adımlar atılması gerekiyor. İlimizde büyük zarara neden olan yaban domuzları, her yıl hızla artan popülasyonlarıyla birçok bahçe ve tarlaya ciddi zarar veriyor. Çiftçilerimizin gelirleri yok oluyor.

Ziraat Odası Çalışmaları ve Devletin Desteği

Karaman Ziraat Odası olarak, domuz popülasyonunu azaltmak adına her zaman çiftçilerimizi ve tarım arazilerini korumak için çalışmalar başlattık. Ancak, devlet yetkililerine bu doğal afet haline gelen domuz istilasını iletmemize rağmen, maalesef somut ve çözüm odaklı bir sonuca ulaşamadık.

Yaban domuzlarının temizlenmesi ve çiftçilerimizin zararlarının önlenmesi için daha etkili ve kapsamlı önlemlerin alınması gerekiyor. Ziraat Odası olarak, bu konuda kararlı ve sürekli bir mücadele içinde olacağımızı belirtiyor, yetkililerin bu sorunu çözmek için acil adımlar atmasını talep ediyoruz.

Editör: Özgür CAN