Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek, Karaman'a gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında tarım sektörünün önemli sorunlarına çözüm bulmak için önemli taleplerle karşılaştı. İlimizin tarım sektörünün en büyük sorunlarını ele almak üzere yapılan görüşmelerde, öncelikli olarak Gödet Barajı ve Göksu Sulama projelerinin hayata geçirilmesi için çalışmaların başlatılması talep edildi. Bu projelerin hayata geçirilmesi, tarım alanlarının sulanması ve verimliliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Ayrıca, kuraklıkla mücadele için acil eylem planı oluşturulması, yabancı çoban ve tarım işçileri sorununun yasal bir zemine oturtulması, ekonomik sıkıntıların tarımsal üretime etkisinin azaltılması gibi konularda da talepler iletilmiştir. Tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla banka ve tarım kredilerinin kredi limitlerinin artırılması da gündeme getirilmiştir. Ereğli Şeker Fabrikasının kapasite artırımı da tarım sektörünün güçlenmesi ve istihdamın artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Bu taleplerle birlikte hazırlanan dosya, Hazine ve Maliye Bakanı'na iletilerek ilgili konularda destek ve çözüm beklenmektedir. Tarım sektörünün gelişmesi ve sorunlarının çözülmesi, ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için büyük önem arz etmektedir. Bakan Şimşek'in ziyaretleri ve bu taleplerin iletilmesi, ilimizin tarımsal potansiyelinin daha etkin bir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır.

Editör: Özgür CAN