Yüce Allah, insanın dünya ve ahiret saadeti için peygamberler göndermiştir.

İnsanın cahiliye anlayışına teslim olduğu bir dönemde, cehalet ve zulmün hüküm sürdüğü, merhamet, hikmet ve erdemin kaybolduğu, güçlünün zayıfı ezdiği bir çağ, Allah Rasülü’nün gelişiyle ilmin, adaletin ve şefkatin aydınlığında asr-ı saadete dönüşmüştür. İyiliğin ve güzel ahlakın en güzel örneklerini yeryüzüyle buluşturmuştur.

Kandil; aydınlanmayı sağlayan bir araçtır. Kandilin kullanılması, mübarek gecelerin geldiğini insanlara hatırlatmak içindir. İslamda kandil yoktur diyerek gelen mübarek gecenin önemini yitirmemek gerekir. 

Bunun içindir ki, bu gece İslama kandil olmuş, insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, merhameti anlatan; hukuku, hikmeti ve güzel ahlakı gösteren, bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan bu nebevi silsilenin son peygamberi, nuruyla ışık tutan efendimiz Hz. Muhammed ( S.A.V ) dünyaya gelmiştir.

Hz.Muhammed ( S.A.V.) 'in gelişiyle, bireysel, toplumsal, evrensel düzeyde, cehalete karşı fikri ve düşünsel anlamda, ahlak planında, zulmün ve zalimliğin karşısında, sevginin, barışın, kardeşliğin öncüsü olarak haksızlıkların ve adaletsizliklerin karşısında insanlığın toplumsal tarihin en büyük gelişimini ve devrimini gerçekleştirmiştir.

Kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Peygamber Efendimizin yaşamı boyunca vermiş olduğu mücadele islam aleminin insanlığa karşı en önemli vazifesidir. Güçlülerin değil, hakkın ve adaletin yerini bulduğu, birlik ve beraberlik içinde barışın, kardeşliğin, sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşama dileğimle.

Mevlid Kandilimiz mübarek olsun.

Editör: Özgür CAN