Baştuğ yayınladı mesajda;

Ya Rabbi, bu müstesna gecede kulların hakkında hayırlısını nasip eyle.

Kadir Gecesi, tüm insanlığın kadrini yücelten bir gecedir. Zira Rabbimiz bu gecede gönderdiği Kur’an-ı Kerim ile insanlığı muhatap almış, son ve mükemmel din olan İslam dini ile insanlığı onurlandırmıştır. İnsan olarak Rabbimiz katında değer bulmamızın yolu, insanlık olarak birbirimizin kadrini ve kıymetini bilmekten geçmektedir.

Hakkı, adaleti, ahlakı, erdemi, anlatan, iyiliği ve kötülüğü fark etmemizi, hatayı sevaptan ayırt etmemizi, kendimize gelmemizi sağlayan Yüce Kitabımız Kuran'ı Kerimi anlamaya ve yaşamaya gayret edelim. Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. 

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim, Yüce Allah affeden ve bağışlayandır. Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Rabbim bu mübarek ayda yapmış olduğumuz ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul etsin. 

Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Kadir Gecemiz mübarek olsun. dedi.

Editör: Özgür CAN