Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı tarafından tarımsal üretim planlama çalışmaları konusunda Bakanlık tarafından bir takvim oluşturulduğuna yönelik açıklamasını değerlendirdi.
Bu konudaki çalışmayı önemli bulduklarını belirten Başkan Bayram, "Ancak planlama yapılacaksa tarımla alakalı herkesin görüşleri alınmalı ve aynı masada bulunmaları gerekir. Ziraat odalarından ziraat mühendislerine, ticaret odalarından çiftçi birliklerine, üreticiden sanayici ve ihracatçıya kadar her kesimin temsilcilerinin aynı masada olması, bu konuda daha sağlıklı adımlar atılmasını sağlar." dedi. 
Sahada olan kişilerin hangi konuda ne aksaklıklar bulunduğunu ve yapılması gerekenlere vakıf olduğunu dile getiren Mehmet Bayram, şunları kaydetti:
“Çiftçi hangi üründen para kazanırsa onu ekiyor. Örneğin bir ekim döneminde üretici, emeğinin karşılığını alamıyor, masrafını karşılamakta dahi güçlük çekiyorsa, bir sonraki ekim döneminde farklı ürünlere yöneliyor. Çünkü bu konuda bir planlama ve yaptırım bulunmuyor. Zaten üretici de 'yasak' dinlemiyor. Bu konuda tüm kesimler planlamaya dahil edilirse ve çiftçiye prim desteği vererek ekmesi sağlanırsa 'Tarımsal Üretim Planlanması Yönetmeliği' amacına ulaşır. Bakanlık yetkililerinin bu konuda gerekli adımları atacağına inanıyoruz…

Editör: Özgür CAN