Karman Ziraat Odası Başkanı Bayram yaptığı açıklamada;

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 2024 yılı buğday ve arpa alım fiyatları açıklandı. Buna göre, ekmeklik buğdayın alım fiyatı 9.250 TL, makarnalık buğdayın alım fiyatı 10.000 TL ve arpanın alım fiyatı ise 7.250 TL olarak belirlendi. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan çiftçilere, buğday için ton başına 1.750 TL, arpa için ise ton başına 750 TL prim ödemesi yapılacak.

Ancak açıklanan bu fiyatlar, çiftçilerin üretim maliyetleri ve mevcut enflasyon rakamları göz önüne alındığında, beklentilerin oldukça altında kaldı. Sonuç olarak, girdilerin %50-80 oranında arttığı bir dönemde, buğdaydan üretilen ekmek, makarna ve diğer ürünlerin fiyatlarının %70 ila %100 arasında artış göstermesine rağmen, çiftçilerin ürettiği buğday ve arpanın fiyatlarında yalnızca %8-20 civarında artış yapılması, çiftçilerin ekonomik beklentilerini karşılamadı.

Çiftçiler, açıklanan alım fiyatlarının, artan maliyetler ve enflasyon karşısında yeterli olmadığını ve bu durumun tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtiyor. Ekonomik koşullar ve üretim maliyetleri dikkate alındığında, çiftçilerin sürdürülebilir üretim yapabilmesi için daha yüksek alım fiyatlarına ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor.

Editör: Özgür CAN