AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, 2024 bütçesi üzerine mecliste konuştu.
TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçesi üzerine konuşan AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, enerjinin ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınması için temel bir gereklilik olduğunu belirtti. Fosil yakıtların çevresel etkileri ve politik dalgalanmalar nedeniyle sürdürülebilir enerji arayışında alternatif çözümlere yönelindiğini ifade etti.

Eser, nükleer enerjinin düşük sera gazı salınımı, maliyet etkinliği ve güvenilir uranyum arzıyla önemli bir alternatif olduğunu vurgulayarak, dünya genelinde 437 nükleer reaktörün işletme halinde olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de de inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tamamlanmasıyla ülkenin enerji ihtiyacının %10'unun karşılanacağını açıkladı.

Konuşmasında, Cumhuriyet tarihinin büyük stratejik yatırımlarının sözde çevreci eylemler ve siyasi söylemlerle sabote edilmeye çalışıldığını dile getiren Eser, ülkede önemli bir yatırım olan nükleer santralin yer seçiminden işletmeye kadar olan süreçlerinin Nükleer Düzenleme Kurumu'nun denetimine tabi olduğunu belirtti.

Eser, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin savunma, diplomasi ve kalkınma alanlarındaki başarılarına vurgu yaparak, ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak üzere atılan adımların tam bağımsız bir Türkiye'nin inşası için önemli olduğunu ifade etti. Filistin'deki acılara değinen Eser, zalimlere karşı dua ederken, Türk milletinin elinden gelecek tüm gücü kullanarak huzur ve barışı dünya genelinde sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Konuşmasını, kurum bütçesinin hayırlı olması temennisinde bulunarak tamamladı.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 2024 bütçesi üzerine yaptığı konuşma şu şekilde:

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınmalarındaki temel gereksinimlerden en önemlisi enerjidir. Dünyada artan nüfusa bağlı olarak artırılan üretim kapasiteleri, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler küresel enerji talebini de artırmaktadır. Geçmişten günümüze kadar biyokütle ve büyük oranda fosil yakıtlar enerji üretiminde dünyanın en önemli kaynakları olmuştur. Bununla birlikte, fosil yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve bu kaynakların çoğunlukla politik sebeplerden dolayı meydana gelen fiyat dalgalanmaları nedeniyle sürdürülebilir enerji arzına olan ihtiyaç, ülkeleri alternatif çevre dostu enerji kaynaklarına yönlendirmiştir.

Değerli milletvekilleri, fosil yakıtlarla kıyaslandığında düşük seviyede sera gazı salınımı, yakıt maliyetlerinin toplam maliyetin küçük bir kısmını oluşturması, uranyum arzının bol ve daha güvenli olması nedenleriyle nükleer enerji seçeneği ülkelere kayda değer bir alternatif olmaktadır. Bu bağlamda dünya üzerinde şu an 93'ü ABD, 55 Çin, 56 Fransa, 33 Japonya, 37 Rusya, 15 Ukrayna ve diğer 33 ülkede toplam işletme halinde 437 nükleer reaktör bulunmaktadır. Dünyada, Türkiye'deki 4 de dahil olmak üzere toplam 58 adet inşaat halinde reaktör bulunmaktadır. Toplam enerji ihtiyacının ABD, İspanya, Rusya ve Romanya'da %20'sini; Fransa %63, Ukrayna %55, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Finlandiya %35; Güney Kore, İsveç, Ermenistan ise %30'unu nükleer santrallerden karşılamaktadır.

Dünya üzerindeki bu durum göz önüne alındığında enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için hızla tamamlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına ek olarak, yapımına başlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatının tamamlanmasıyla ülkemizde toplam enerji ihtiyacının %10'u karşılanacaktır.

Cumhuriyet tarihimizin öylesine büyük ve stratejik öneme sahip yatırımlarını bile sözde çevreci eylemlerle, siyasi söylemlerle sabote edilmeye çalışıldığını hep birlikte gördük. Barışçıl çözümler üretmek yerine, iki komşu ülke arasında çıkan savaşın ilk haftasında S-400'lerin kurtulup henüz inşaat halindeki nükleer santralin millileştirilmesi gerektiğini söyleyenleri de hayretle izledik.

Değerli milletvekilleri, ülkemiz için böylesine önemli bir yatırımın yer seçiminden başlayarak yapımındaki tüm aşamaları işletmeye alınmasından, faaliyetinin sonuna kadar Nükleer Düzenleme Kurumu'nun denetimine tabidir. Akkuyu sahasındaki faaliyetlere yönelik 35 Rusya'da imalatı devam eden ekipmanlara yönelik 19 denetim görevlisi yerleşik olarak çalışmaktadır. Akkuyu projesindeki ilerlemeler orantılı olarak 2024 yılında 66 denetim görevlisinin daha görevlendirilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte, kurumun yetkilendirme, değerlendirme ve denetim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yerli ve yabancı uzmanlardan teknik destek hizmeti alınmaktadır.

Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde batıda Ege Denizi'ndeki karasuları ve kıta sahanlığını savunurken, bir yandan kuzeyde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın müzakere süreçlerini yürütüp, doğuda işgal altındaki Karabağ topraklarını kurtarıp, güneyimizde Irak ve Suriye'deki terör yuvalarını bozmaya, Doğu Akdeniz'de mavi vatanımızın sınırlarını çizip, bir yandan da içerideki bölücü teröristlerin kökünü kazımaya, yangınlarla mücadele edip depremlerin yaralarını sarmaya şehirler kurarken, bir yandan da sosyal devlet anlayışıyla her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam etmekteyiz. Tüm bunlarla birlikte, her alanda tam bağımsız Türkiye'nin inşası için, başta enerji ihtiyacı olmak üzere, gerekli bütün adımları atarak bölgesel gücün ötesinde dünyanın her yerinde barış ve huzurun tesisi için var olan küresel güç olmaya devam edeceğiz.

Son olarak, Filistin'de yaşanan acılara dair söylenecek sözlerin tükendiğini artık bu saatten sonra, işgalcilerin saldırıları dursa bile, şehit annelerin ve şehit bebeklerin üzerine intikam yeminleri ettiğimizin bilinmesini isteriz. Allah zalimlerin belasını Türk milletinin elinden versin. Kurum bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum."

Editör: Özgür CAN