OSMAN HOCAEFENDİ
OSMAN HOCAEFENDİ
Yazarın Makaleleri
Hangisi Gerçek Dost?
Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır: 'İnsan ile ölümün misâli, üç tane dostu olan bir kişiye benzer. O kişiye (ölüm geldiğinde, bu) dostlarından birine şöyle sorar:...
TASAVVUF; Kur’ân ve Sünnet’le Kemâle Ermektir
Cenâb-ı Hak biz kullarını, meccânen (hiçbir bedel ödemediğimiz hâlde) 'ahsen-i takvîm”, yani en güzel kıvamda ve İslâm fıtratı üzere yarattı. Fakat bizleri imtihan etmek için; 'takvâ”ya da 'fücûr”a da, yani hayra...
MUHABBETİ TAŞKINLIĞA VARDIRMAMAK…
Tasavvufta mânevî ilerlemenin asıl sermayesi muhabbet, onun tezâhürü ise âdâba riâyettir. Mürşid-i kâmillerle kalbî irtibâtın, yani râbıtanın asıl sermâyesi de muhabbettir. Fakat her hususta olduğu gibi, muhabbette de aşırıya kaçmak,...
TASAVVUF; NEFSÂNÎ İHTİRASLARI BERTARAF ETMEKTİR
Cenâb-ı Hak ehemmiyetine binâen, Kurʼân-ı Kerîmʼde arka arkaya tam yedi kez yemin ettikten sonra beyân eder ki: 'Nefsini kötülüklerden arındıran (maddî ve mânevî kirlerden temizleyen) mutlakâ kurtuluşa ermiş; onu kötülüklere gömen...
Mûsâ Efendi -rahmetullâhi aleyh-’in Ramazân-ı Şerîfi İhyâ Hassâsiyeti Üzerine…
 Altınoluk: Efendim, mâlumu âlîniz, Temmuz ayı merhum Mûsâ TOPBAŞ Efendi -rahmetullâhi aleyh-'in vefatının sene-i devriyesi. Bu yılki sene-i devriye, Ramazan ayına denk geliyor. Bu münâsebetle, Mûsâ Efendi'nin başta Ramazan...

banner246

banner233

banner221

banner234

banner180

banner244

banner247

banner198

banner213

banner238

banner236

banner237

banner212