Hayallerinizdeki ÜNİVERSİTE Kıbrıs İlim Üniversitesi

Artık Hayal Değil. Bir Adım Uzağınızda… Geç Kalma Sende ÜNİVERSİTELİ Ol….

Hayallerinizdeki ÜNİVERSİTE Kıbrıs İlim Üniversitesi

Artık Hayal Değil. Bir Adım Uzağınızda… Geç Kalma Sende ÜNİVERSİTELİ Ol….

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:24
Hayallerinizdeki ÜNİVERSİTE Kıbrıs İlim Üniversitesi

KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ
VİZYONUMUZ
Küresel gereksinimlere duyarlı, uluslararası farkındalık yaratan, yenilikçi, araştırmacı, evrensel referanslara dayanan, mükemmel bir dünya üniversitesi.

MİSYONUMUZ
Uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, bağımsız düşünebilen, bilim ve teknolojik gelişmelere küresel boyutta katılan; araştırma ve sorun çözme becerisine sahip, girişimci, çok dilli, evrensel bakış ile topluma hizmet sunmayı görev edinmiş dinamik ve nitelikli mezunlar yetiştirmektir.

FELSEFEMİZ 
* Değişen, Dönüşen, Gelişen, Yenilikçi ve Araştırmacı Üniversite 
* Global, kaliteli, seçkin ve öğrenci merkezli bir eğitim 
* Yasal eğitim süresince % 75’e varan kesintisiz burs imkanı 
* Uluslararası alanda tanınmış akademisyen kadrosu 
* Son teknolojiyle donatılmış modern laboratuvarlar 
* Toplumuna ve dünyaya değer sağlayan araştırmacı üniversite 
* Doğayla iç içe akıllı ve eğlenceli kampüs 
* Bilimi teknoljiyle bütünleştiren çağdaş müfredat 
* Dijital dönüşüm ve eğitimde 4.0 
* İnovasyon ve girişimcilik odaklı uygulamalı eğitim 
* Disiplinler arası eğitim ve hayat boyu öğrenme 
* Dünya üniversiteleri ile yarışır yeni nesil bir üniversite 
* Uluslararası çözüm ortaklarında staj ve kariyer fırsatları 
* Dünyanın sayılı üniversiteleri ile ikili iş birlikleri 
* Uluslararası akademik değişim programları 
* Anlaşmalı üniversiteler ile 2+1 ve 2+2 ortak programlar 
* Çift ana dal ve yan dal edinimi ile aynı anda birden fazla diploma 
* Kariyer merkezi ile işe yerleştirme ve mesleki rehberlik 
* Fikirleri ürüne dönüştüren kuluçka merkezi 
* Uluslararası konferans, sempozyum ve etkinlikler 
* Uluslararası yaz ve kış okulları 
* Uluslararası UK Naric YÖK ve YÖDAK akreditasyonları 
* Bir çok farklı ülkeden uluslararası öğrenci 
* Öğrenci kulüpleriyle sosyal faaliyetler

Değerlerimiz 
Kalite ve mükemmelliği yakalamak 
Bilimsel ve toplumsal bütünlüğü sağlamak 
Yeniliği teşvik etmek ve farkındalığı yaratmak
Eşitlik ve çeşitliliği özümsemek 
Doğayla iç içe ve barışık olmak 
Geleneğe ve geleceğe saygılı olmak

Hedeflerimiz 
Global, kaliteli ve sürdürülebilir eğitim 
Geleceğe yön veren yüksek istihdam 
Etkin kaynak kullanımı 
İlklere imza atan lider üniversite 
Girişimci, yenilikçi ve teknolojik kampüs 
Toplumsal katma değer yaratmak
Özerklik, performans odaklılık, uzmanlaşma

Tarihçe
Kıbrıs İlim Üniversitesi 2013 yılında kurulmuştur. Kuruluşunu takiben, hızlı bir büyüme sürecini yaşayan Üniversitemiz 2014 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlayarak kısa sürede KKTC, Türkiye ve yurtdışında tanınan ve tercih edilen bir yükseköğretim kurumu hüviyetine kavuşmuştur.
Başlangıçta British University Of Nicosia adını taşıyan üniversitenin adı; Güney Kıbrıs’taki ‘Cyprus Nicosia University’ ile karıştırılması, lokasyon için yanlış algı yaratması ve ilim tanımlamasının bir üniversite için daha uygun olduğuna dair genel kanı çerçevesinde Ulu Önder Atatürk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” özlü deyişinden alınan ilhamla Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.
KKTC’nin en güzel kenti olan Girne’de, bu yerleşim biriminin en müstesna semti olarak bilinen Bellapais (Beylerbeyi) yolunda Ozanköy sınırları içinde hazırlanan kampüste faaliyet göstermeye başlayan üniversite, idari ve akademik kadrosunun üstün vasıfları, derslik, laboratuvar ve sosyal mekanlarının mükemmeliyeti, kuruluş yerinin uygunluğu ile alışveriş merkezlerine yakınlığı gibi özellikleriyle kısa sürede öğrencilerin beğenisini toplamıştır.
Şehrin merkezinde bir üniversite olan Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin eğitim kalitesi bakımından da fark yaratan bir niteliğe sahip olması için her türlü çaba gösterilmiştir ve gösterilmektedir. Fakülte ve bölümlerde görev yapan akademisyenlerin büyük çoğunluğu, akademik çalışmalarını yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde yapmış, takiben Türkiye’nin en bilinen üniversitelerinde görev yapmış ya da yapmakta olan kıymetli bilim insanlarından oluşmaktadır. Diğer taraftan, Kıbrıs İlim Üniversitesinde teorik eğitimin yanı sıra pratik çalışmalara da büyük önem verilmekte olup, her bir bölümün ihtiyaçlarına yönelik olarak kurulmuş bulunan laboratuvarlar 7/24 öğrencilerimizin faydasına açık bulundurulmaktadır. Bu çerçevede, Ameliyathane Simülasyon, Sterilizasyon Simülasyon, Yoğun Bakım Simülasyon, Acil Servis Simülasyon, Doğumhane Simülasyon,Hasta Odası Simülasyon,Tıbbi Beceri Laboratuvarı, Anatomi Laboratuvarı, Optisyenlik Laboratuvarı, Nörolojik / Kardiopulmoner Rehabilitasyon Laboratuvarı, Elektrofiziksel Ajanlar / Manuel Terapi / İş Uğraşı Laboratuvarı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı, Yenilebilir Enerji Laboratuvarı, Elektirik Makine ve Kontrol Laboratuvarı, İletişim ve Güç Elektirikleri Laboratuvarı, Micro İşlemci ve Mikrokontrol Laboratuvarı, İleri Bilgisayar Araştırmaları Laboratuvarı; eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte hazırlanmış olup, bu laboratuvarlar eğitim alanlarının değişen ihtiyaçlarına paralel olarak geliştirilmektedir.
Dersliklerimiz ve amfilerimizde ise tamamı akıllı tahta ve video projeksiyon cihazı gibi yardımcı eğitim teknolojisi ile donatılmış olup, aydınlatma ve oturma düzeni bakımından ergonomik özellikleri öğrencilerine sunmaktadır. Kıbrıs İlim Üniversitesi, Girne–Lefkoşa arasında yer alan Dikmen’deki arazide yeni kampüs ve bu kampüsün etrafında Öğrenci Yurdu ve Yaşam alanı işbirliği çalışmalarına başlamış olup, inşaatları hızla ilerlemektedir.
YENILİKÇİ VE ARAŞTIRMACI BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ 
Üniversitemizin daha güçlü bir akademik, fiziki, teknolojik, bilişim ve laboratuvar alt yapısına sahip olması, dolayısıyla eğitimde kalite anlayışını ön planda tutarak, “Bir Dünya Üniversitesi” olma hedefi ile yeni bir yapılanma ve iktisadi ve idari açıdan da yeni bir güçle dünya üniversiteleri ile yarışır bir düzeye gelmesi için durmaksızın çalışıyoruz. 
Üniversitemiz, 2020 vizyonunun bir gereği olarak kısa zaman içerisinde akademik ve fiziki imkanlarını geliştirmiş, modern araç ve gereçlerle donatılmış laboratuvar, bilişim ve teknoloji alt yapısına sahip olmuştur. Değişim süreci içerisinde akademik ve idari personelimizde oluşan yüksek motivasyon, öğrencilerimizdeki aidiyet duygusu ve üniversitemize olan güven artışı ve üniversitemizdeki olumlu yöndeki değişiklikler her alanda kendini hissettirmeye başlamıştır. Bu çalışmaların hızla artmasıyla üniversitemiz, “dünya üniversiteleri ile rekabet edebilecek bir üniversite olma” vizyonu ile örtüşen global, kaliteli ve sürdürülebilir bir eğitim verecektir.

GLOBAL, KALİTELİ, SEÇKİN VE ÖĞRENİI MERKEZLİ BİR EĞİTİM 
Üniversitemiz eğitimin her alanında KKTC’nin uluslararası ekonomik, sosyal ve politik alanlarda yüksek menfaatlerini gözetecek bir katma değer sağlamayı ve KKTC yükseköğretimine yeni bir soluk kazandırarak, sadece bugünün değil yarının gereksinimlerine cevap verecek nitelikte liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunu yaparken de sadece teorik bilgiyle değil, öğrencilerimizin yaratıcılık, hayal gücü ve iletişim yetenekleriyle donatılmasını sağlayacak disipliner ve disiplinler arası programlarla öne çıkan eğitim modelimizi de hayata geçiriyoruz. Bunun yanı sıra üniversitemiz, hesap verebilirlik temelinde; özerklik, performans odaklılık, ihtisaslaşma ve çeşitlilik ilkeleri çerçevesinde kalite odaklı, hizmette rekabeti öngören bir yapıya kavuşacak ve böylece KKTC'nin yükseköğretimde uluslararası alanda bir cazibe merkezi olması vizyonuna ciddi değer sağlayacaktır. 
Kıbrıs İlim Üniversitesi, bundan sonraki süreçte de yukarıda arz edilen misyonunu daha kaliteli bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayacak politikalarını belirlemek üzere dünyanın sayılı üniversiteleri ile görüş alışverişinde bulunarak “yeni nesil üniversite” konsepti üzerinde akademik, fiziki, teknolojik ve bilişim alt yapısını revize etmektedir. Kıbrıs İlim Üniversitesi, bu süreçle birlikte KKTC’nin kamu kurum ve kuruluşları, siyasiler, STK temsilcileri ve eğitimcilerinin değerli katkıları ve yol göstericiliğinde, içinde bulunduğu topluma değer sağlamaya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğretimde dünya ile rekabet edecek evrensel politikalarına hizmet etmeye devam edecektir.

ULUSLARARASI AKREDİTASYONLAR 
Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak yeni dönemde bütün akademik ve idari birimlerimizin sınıflarımızdan laboratuvarlarımıza ve hatta sosyal kullanım alanlarına kadar uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından çağın gerektirdiği kriterlerlere erişmesi için akredite olmasını sağlayacağız. Uluslararası değişim programlarını, ikili iş birliklerini önemsiyoruz. Bu anlamda, yakın zamanda Hukuk Fakültemiz ile Almanya’nın Hagen Üniversitesi ile aylık ortak video seminerler gerçekleştirmesini sağladık. Bu bağlamda, küresel iş birliklerimizi Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar çeşitlendirmeye ve akademik, bilimsel ve sosyal etkinliklerimizi artırmaya devam edeceğiz. 
1. YÖK Tanınırlık Belgesi
2. YÖDAK Tanınırlık Belgesi
3. LICCI Approved Centre Certificate
4. TOLES Legal-registered Centre for the Test of Legal English Skills
5. IATEFL International Association of teachers of English as a Foreign Language Üyelik Sertifikası

TOPLUMUN SORUNLARINA YÖNELİK ARAŞTIRMALAR 
Kıbrıs İlim Üniversitesi olarak toplumuna ve toprağına sıkı sıkıya bağlı bir anlayışla ve aynı zamanda küresel boyutta araştırmalar yapacak merkezleri hayata geçireceğiz. KKTC’nin küresel dünyada sesini üniversiteler aracılığı ile duyurmasını sağlayacak düşünce kuruluşları, toplumun sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlarına değinecek araştırma merkezleri kuruyoruz. Bunların en başında yer alan enerji politikaları, stratejik güvenlik, kadın ve aile içi şiddet gibi konuları ele alarak toplumun bu yöndeki travmalarına çözüm bulacak bilimsel çalışmalar yapacağız. 
İNOVASYON ODAKLI UYGULAMA AĞIRLIKLI EĞİTIM 
En önem verdiğimiz konularımızın başında öğrencilerimizin almış olduğu teorik eğitimi uygulayacakları alanlar bulmak geliyor. Bu anlamda hem KKTC hem de uluslararası çözüm ortaklarımızla bir araya geldik. Öğrencilerimizden ilk olarak 20 kişilik bir grubu İstanbul’a teknoloji ve inovasyon kampına göndererek, öğrenim gördükleri alandaki yeni teknolojileri görerek mesleki uygulamalarını yapmalarını sağladık. Bunu uluslararası düzeye taşımak için çeşitli projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. 
Modern yükseköğretimin en temelde şekillendirdiği yapı “bir fikrin ürüne dönüşmesi” olayıdır. Bu anlamda öğrencilerimizin fikir ve projelerini hayata geçirecekleri teknoloji transfer ofisi kurduk. Kuluçka merkezlerimizde şekillenen bu projelere patent alarak, uluslararası fon kuruluşlardan destek bulacağız ve KKTC için önem arz eden toplu ulaşım, modern kentleşme, yenilebilir enerji ve akıllı şehirler gibi toplumsal sorunlara çözüm arayacağız. 
ÜNIVERSİTE 4.0 
Yükseköğretim Endüstri 4.0 ile birlikte “Üniversite 4.0” kavramını da eğitim dünyasının literatürüne sokacağız. Öğrencilerin daha entegre ve uygulamalı öğrenim odaklı ortamlara yöneltildiği eğitim sistemiyle öğrenciler geleneksel eğitim sisteminin yanı sıra endüstri-sanayi iş birliğine dayalı uygulamalı eğitim de alacaklardır. Bu sınıf ortamlarının sınırlarının kalktığı işverenle öğrenciyi öğrenirken buluşturan yeni nesil eğitim anlayışının bir gereğidir. Bu anlamda, dünyada trend olan birçok dersi müfredat kapsamına alarak farklı branşlarla farklı disiplinleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. 
DOĞAYLA İÇİÇE EĞLENCELİ VE AYNI ZAMANDA AKILLI BİR KAMPÜS 
Doğu Akdeniz’in cennet adası Kıbrıs’ta Girne’nin en güzel yerleşim yerlerinden Bellapais’te, zeytin ağaçlarıyla denizin buluştuğu 20 bin m2’lik bir alanda öğrenci merkezli yeni teknolojiyle donatılmış akıllı ve aynı zamanda eğlenceli bir kampüse sahibiz. Ayrıca yeni kampüs projemiz akıllı binalara sahip olacak, doğayla uyumlu, güneş ve rüzgâr enerjisinin yanı sıra yağmurdan da yararlanacak sistemlerle donatılacaktır. Öğrenci merkezli kampüsümüzde, amfiler, bilişim, teknoloji ve sağlık laboratuvarları ile dijital dönüşüm ve eğitimde 4.0 teknolojisi ile yapılandırılmış akıllı sınıflar, sosyal alanlar, spor tesisleri, konferans salonu, günün her saatinde hizmet verecek olan Bilgi Merkezine kadar öğrenciye yönelik her türlü imkana sahip olacaktır.

NEDEN KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ?

Üniversiteyi neden Kıbrıs’ta okumalıyız?
Ufacık bir arbede bile günlerce konuşulur Kıbrıs’ta. Güvenlik zaafiyetleri yok denecek kadar azdır. Yılda bir sokak kavgası çıksa manşete taşınır. Çünkü Kıbrıslı hiç alışkın değildir tartışma ortamına. Yaşadığı coğrafya gereği rahattır, ama aynı zamanda çalışkandır da; tuttuğunu koparır. Çözümcüdür, kavgaya gürültüye hiç tahammül edemez. Kaos sevmez. Buraya yerleşen Türkiyeli Türkler de kısa sürede bu kültüre uyum sağlarlar. Bilen bilir, birçok evin kapısı açıktır Kıbrıs’ta; özellikle yaz aylarında. Bu tam olarak şehrin ne kadar güvenli olduğunun en büyük ispatı.
Kıbrıs’a gelen öğrenci sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kıbrıs, 12 aktif öğrenci ile, ki bu üniversitelerin çoğunda farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Kıbrıs, uluslararası yönü güçlü, çok kültürlü eğitim adası olma yolunda ilerlemektedir. “Neden Kıbrıs?” sorusu sıklıkla karşımıza çıkan bir sorudur. Birçok sebep sayılabilir aslında. İşte bu sebeplerden birkaçı;
 Tam donanımlı bir kampüs; KİÜ
 Dünyanın en güvenli adalarından olma niteliğine sahip
 Program çeşitliliği, burs ve akademik fırsatlar
 Türkiye’deki büyük üniversite şehirlerinden çok daha ucuz bir yaşam. 
 Çok kültürlü bir eğtim adası olması ve farklı ülklelerden gelen öğrencilerle bir arada okuma fırsatı sunması.
 Dünya standartlarında değilim.
Kıbrıs, tam anlamıyla bir öğrencinin 4 senesini şahane bir şekilde geçirmesi için tasarlanmış gibi. Öncelikle vakit kaybı yok. Trafik az. Üç şehir birbirine yarım saat uzaklıkta. Lefkoşa’da yaşıyorsan 15 dakika sonra Girne’ye gidip soluğu deniz kenarında alabilirsin veya 35 dakika uzaklıktaki Magosa’yı da tercih edebilirsin. Sipariş edildikten sonra bir türlü gelmeyen yemek yok. Yemeğiniz biter tabağınız kalkmadan meşhur kahveleri Con gelir masaya.

Tarihin taçlandırdığı doğal güzellikler diyarı Kıbrıs’ta yükselen bir değer,
Kıbrıs İlim Üniversitesi…
“bir dünya üniversitesi”
Geleceğin dünyasına hoşgeldiniz...

SAYILARLA KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ

 7 Fakülte, 
 20 bölüm
 2 Yüksekokul, 
 2 program
 5 Meslek Yüksekokulu, 
 17 program
 1 Lisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, 
 4 yüksek lisns programı
 3 Araştırma Merkezi
 750 Çözüm Ortağı
 16 Öğrenci Kulubü
 8 Spor Kulübü
 12 Sağlık Laboratuvarları
 5 Bilişim - Teknoloji Laboratuvarları
 60 farklı ülkeden uluslararası öğrenci
 42 farklı ülkeden uluslararası akademisyen

Kıbrıs İlim Üniversitesi YÖDAK ve YÖK Onaylı Programlar

EĞİTİM BİRİMİ ADI PROGRAM ADI YÖDAK ONAYI YÖK ONAYI
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Rehberlik Psikolojik Danışmanlık YÖDAK ONAYLI YÖK ONAYLI
Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı YÖDAK ONAYLI YÖK ONAYLI
Zihinsel Engelliler Öğretmenliği (Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
Okul Öncesi Öğretmenliği (Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Lisans 
İngilizce / Türkçe YÖDAK ONAYLI YÖK ONAYLI
Uluslararası İlişkiler Lisans Programı 
YÖDAK ONAYLI (İngilizce) YÖK ONAYLI (Türkçe)

Psikoloji Lisans Programı 
YÖDAK ONAYLI (Türkçe-İngilizce) YÖK ONAYLI (Türkçe)
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ( İngilizce) YÖDAK ONAYLI 
Bankacılık ve Finans (İngilizce) YÖDAK ONAYLI


EĞİTİM BİRİMİ ADI PROGRAM ADI YÖDAK ONAYI YÖK ONAYI
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 
(İngilizce) YÖDAK ONAYLI YÖK ONAYLI
Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) YÖDAK ONAYLI 
Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) YÖDAK ONAYLI YÖK ONAYLI
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik
(Türkçe / İngilizce ) YÖDAK ONAYLI YÖK ONAYLI
HUKUK FAKÜLTESİ Hukuk Lisans Programı 
(Türkçe) YÖDAK ONAYLI YÖK ONAYLI
TURİZM FAKÜLTESİ Turizm ve Otelcilik Lisans Programı
(İngilizce) YÖDAK ONAYLI 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı
(Türkçe) YÖDAK ONAYLI

GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ Moda ve Tekstil Tasarımı Lisans Programı
(Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
İç Mimarlık Lisans Programı (Türkçe-İngilizce)
YÖDAK ONAYLI


EĞİTİM BİRİMİ ADI PROGRAM ADI YÖDAK ONAYI YÖK ONAYI
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI YÖK ONAYLI
Spor Bilimleri Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
Sağlık Yönetimi Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI

EĞİTİM BİRİMİ ADI PROGRAM ADI YÖDAK ONAYI YÖK ONAYI
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI YÖK ONAYLI
Optisyenlik Ön Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI YÖK ONAYLI
Fizyoterapi Ön Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI YÖK ONAYLI
Anestezi Ön Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
Diyaliz Ön Lisans Programı 
(Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
Radyoterapi Ön Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
Perfüzyon Teknikleri Ön Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
Ameliyathane Hizmetleri Ön Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ön Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI

EĞİTİM BİRİMİ ADI PROGRAM ADI YÖDAK ONAYI YÖK ONAYI
UYGULAMALI BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Lojistik Ön Lisans Programı
(Türkçe) YÖDAK ONAYLI YÖK ONAYLI
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU Adalet Ön Lisans Programı
(Türkçe) YÖDAK ONAYLI YÖK ONAYLI
HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULU Havacılıkta Yer Hizmetleri (Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ön Lisans Programı (Türkçe) YÖDAK ONAYLI 
MUTFAK SANATLARI MESLEK YÜKSEKOKULU Aşçılık Ön Lisans Programı 
(Türkçe) YÖDAK ONAYLI YÖK ONAYLI

EĞİTİM BİRİMİ ADI PROGRAM ADI YÖDAK ONAYI YÖK ONAYI
LİSANÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması YÖDAK ONAYLI 
İşletme (Türkçe-ingilizce) YÖDAK ONAYLI 
Turizm İşletmeciliği (Türkçe - ingilizce) YÖDAK ONAYLI 
Hemşirelik YÖDAK ONAYLI 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık YÖDAK ONAYLI 
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ OZANKÖY YERLEŞKESİ- hakan bey
GLOBAL AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ
Kıbrıs İlim Üniversitesi ile MOU Karşılıklı işbirliği anlaşması.

1. Superior university, Pakistan
2. Arap american University, Filistin
3. Daffodil International University, Bengladeş
4. NahcivanUniversity, Azerbaycan
5. Hebron University, Filistin
6. University of Bussiness Studies, Bosna Hersek
7. Dimitrie Cantemir Christian University, Romanya
8. Salahaddin University Erbil, Kuzey Irak

ÇİFT ANADAL, YANDAL FIRSATLARIMIZ
Çift Anadal Eğitimi
Kıbrıs İlim Üniversitesinin ön lisans ve lisans programında öğrenim gören öğrenciler; istedikleri takdirde kayıtlı oldukları bölüm dışında, KİU senatosunca belirtilen herhangi bir lisans programında en az 60 AKTS ön lisans programında en az 30 AKTS ders alarak, başarılı olurlarsa, kayıtlı oldukları bölümden alacakları lisans diploması yanında, çift anadal eğitimi ile aldıkları bölümden de ikinci bir lisans diploması alırlar.
Yan Dal Eğitimi
Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin lisans programında öğrenim gören öğrenciler; isterlerse kayıtlı oldukları bölüm dışındaki KİÜ senatosunca belirlenen herhangi bir lisans programında, en az 30 AKTS ders alarak; başarılı olurlarsa, kayıtlı oldukları bölümden alacakları lisans diploması ve yan dal eğitimi aldıkları bölümden Yan Dal Sertifikasına sahip olurlar.
Bölümler Arası Geçiş
Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık eğitimi hariç kayıtlı oldukları ön lisans programında en az bir yarıyıl, lisans programında en az iki yarıyıl okuyarak tüm derslerden başarılı oldukları takdirde puan türü ve eğitim içeriği örtüşen bölümlere geçiş yapabilir ve geçiş yaptıkları bölümden diploma alabilirler.

BURS OLANAKLARIMIZ

Öğrencilerimize üniversitemizi tercihlerinde burs olanaklarımızı oldukça geniş bir yelpazede sunuyoruz. Özellikle sporda, bilimde, sanatta, sosyal gönüllülük esasına dayalı çalışmalarda başarılı olan öğrencilerimizi motive etmek amaçlı çeşitli burs imkanları sunuyoruz. Biz üniversitelerin öğrenci kabul etmediklerini, öğrencilerin kendilerini üniversiteye kabul ettirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle, öğrencilerin gerekli sınav sonuçları ile birlikte bireysel farklılıklarını, kişisel özelliklerini, sosyal ve sanatsal becerilerini, spor yeteneklerini ve karakter yapılarını da dikkate alıyoruz. 
Üniversitelerin yetenekli çalışanlar ve iş gücü yetiştirmenin ötesine geçmesi gerekmektedir. İster araştırma ağırlıklı bir üniversite olsun, ister sosyal bilimlere odaklansın, ister meslek yüksekokulu olsun, yüksek eğitim kurumlarında geleceğin liderlerini yetiştirecek ortamlar oluşturmaya ihtiyacımız var. 
Akademide mükemmellik, etkili araştırmaya adanmışlık ve deneysel öğrence anlayışının benimsenmesi bu yenilikçi geleceğin kalbidir. Öğrencilerimizi eğitimin sadece bir bilgi aktarımı değil, aynı zamanda liderlik, özgüven ve daha geniş bir dünya anlayışı ve ilham uyandırma tutkusunu harekete geçirecek üniversiteleri tercih etmelerini öneriyorum. 
Geleceğin üniversitesinde öğrenim görmek isteyen tüm öğrencilerimizi üniversitemize davet ediyorum.

Kıbrıs İlim Üniversitesi Teşvik Bursları 
T.C. Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavlarında herhangi bir puan türünde, ilk 1000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Kıbrıs İlim Üniversitesi programlarından birine yerleştirilen öğrencilere %100 burs verilmektedir. Ayrıca aynı sınavda ilk 1001 – 2000 arasına giren öğrenciler % 75; 2001 – 3000 arasına giren öğrenciler % 50; ve 3001– 4000 arasına giren öğrenciler de % 25 burs oranları ile desteklenmektedirler.
KKTC-Lise Birincisi, İkincisi ve Üçüncüsü Bursu 
Kıbrıs İlim Üniversitesi’nin “dört yıllık” herhangi bir lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan, KKTC lise veya dengi okul mezuniyet derecesi pekiyi olan KKTC vatandaşı lise birincilerine, ikincilerine ve üçüncülerine % 50 oranında öğrenim ücreti bursu verilmektedir.

Eğitim Destek Bursu 
KKTC uyruklu öğrenciler için eğitim ücreti, üniversite tarafından ilan edilen normal öğrenim ücretinin yarısı kadardır. Buna ek olarak her yıl belirli bir tarihte üniversite tarafından sadece KKTC’li öğrencilerin katılımına açık olan burs sınavında başarılı olan KKTC’li öğrencilere, onlara uygulanan ücret üzerinden ilk 0 - 10 arasına giren öğrenciye % 100; 11- 20 arasına giren öğrenciye % 75; 21- 30 arasına giren öğrenciye % 50 ve 31- 50 arasına giren öğrenciye de % 25 oranında eğitim destek bursu verilmektedir.
Şeref ve Yüksek Şeref Bursu 
Kayıtlı bulundukları programlarda Genel Not Ortalaması en az 3.00 olan ve Şeref derecesinde üstün başarı gösteren öğrencilere %50; Genel Not Ortalaması en az 3.50 olan ve Yüksek Şeref derecesinde üstün başarı gösteren öğrencilere de %75 oranında burs verilmektedir.

Başarılı Sporcu Bursu 
Kıbrıs İlim Üniversitesi’ni temsilen katıldığı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen düzeydeki bir sportif etkinlikte, bireysel veya takım olarak birinci olma başarısını gösteren veya Kıbrıs İlim Üniversitesi Spor Kulüplerinden birisinde aktif spor yapan ve kendi dalında ülkesinde milli olmuş bir sporcuya, üniversitemizde aktif ve başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile verilen burstur. Burs öğrenim ücretini kapsar. Bursun kapsamı, süresi ve koşulları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır. 
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BURSU: 
Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde Lisansüstü programlarında kayıtlı Araştırma Görevlilerine, %100 burs verilir. 
ENGELLİ ÖĞRENCİ BURSU (KKTC / TC): 
Her yıl KKTC ve TC uyruklu 10 engelli öğrenciye, Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne giriş koşullarını sağlamaları koşuluyla, lisans, önlisans veya lisansüstü öğrenim ücreti bursu verilir. Burs süresi bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere tüm programlar için normal öğrenim süresi kadar olup burs oranı % 75’dir. Bu bursun devam etmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

ŞEHİT ÇOCUĞU VE MALUL GAZİ BURSU (KKTC/ TC) : 
KKTC ve TC Yasalarınca Şehit veya Malul Gazi kabul edilenlerin Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde okuma hakkı kazanan çocuklarına % 75 oranında önlisans, lisans ve Yüksek Lisans öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Burs süresi bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere tüm programlarda normal öğrenim süresi kadardır. Bursa başvurulabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. 
MEMUR VE DEVLET GÖREVLİSİ İNDİRİMİ 
Bakanlar Kurulu, T.C Büyükelçiliği, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile, Devlette, Kamu Hizmetlerinde ve Kit’lerde çalışmak üzere T.C Hükümeti veya T.C Kamu Kuruluşlarınca geçici görevli olarak vazifelendirilen T.C Uyruklu personelin KKTC’de görev yaptıkları sürece Kıbrıs İlim Üniversitesi’ne kabul edilen veya öğrenim gören çocukları için KKTC yurtdaşı öğrenciler için uygulanan öğrenci ücretleri esas alınır. 
BURSUN KESİLMESİ/DURDURULMASI KOŞULLARI: 
Bu yönetmelik kapsamında verilen bursların durdurulması için, bu yönetmelikte yer alan ve her bir bursun devamı için öngörülen özel koşullara dayalı olarak, aşağıdaki genel koşullar aranır: 
a. Verilen burs/indirim türünün gerektirdiği şartların yerine getirilmemesi, ortadan kalkması veya burs için öngörülen akademik başarı düzeyinin sağlanamaması veya 
b. Herhangi bir nedenle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi veya kaydın yenilenmemesi veya 
c. Üniversiteden en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alınmış olması. 
d. Disiplin suçları dolayısı ile kaybedilen burs geri alınamaz.

DURDURULAN BURSUN YENİDEN BAŞLATILMASI: 
Bursun/indirimin durdurulması gereklerinin ortadan kalkması halinde burs/indirim yeniden verilir. Eğitim Destek Burslarının yeniden ihdası, kendi özel şartları dahilinde Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. 
Bahar Dönemi’nde bursunu kaybeden öğrencilerin yaz okulunda aldıkları notlar, burslarını yeniden kazanmalarına yeterli ise, bahar döneminde kaybettikleri burslu öğrenci statüsünü yeniden kazanırlar.

İletişim için: 0537 066 59 47

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner132

banner180

banner198

banner208

İstanbul escort bayan